reklama

Spotkanie 4///Wanda Osterwina i Maria Dulęba

reklama
Spotkanie 4///Wanda Osterwina i Maria Dulęba
Instytut Sztuki PAN
Kiedy: 2021-01-26
Czas trwania: 16:00 - 17:30
Koszt wstępu: bezpłatne

www.facebook.com/events/819881378766665/ 

Reżyserki z zespołu Reduty: Wanda Osterwina i Maria Dulęba /// mgr Ksenia Lebiedzińska
konwersatorium /// 1,5 h /// online
Tematem wykładu będzie zjawisko reżyserowania spektakli Redutowych przez członkinie zespołu, na przykładzie Redutowej premiery Alchemika miłości Wacława Rogowicza w reż. Marii Dulęby (premiera: 7 IV 1922) oraz występów gościnnych Wandy Osterwiny w Wilnie w sztuce Włodzimierza Chełmickiego Wojna i miłość (premiera: sierpień 1922) w jej własnej reżyserii. Wystąpienie będzie także próbą odpowiedzi na pytanie o specyfikę ich stylu reżyserskiego w teatrze kojarzonym z osiągnięciami Juliusza Osterwy, Mieczysława Limanowskiego, Leona Schillera czy Edmunda Wiercińskiego.
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmQyNDg1ODQtNzIxZi00NTczLWEyMzAtYzJlNWJjNjE1NGY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242876f22-9d3a-4215-a78f-92e429dbe224%22%2c%22Oid%22%3a%22d378c61e-14bf-4edd-af3d-84b236fcf73d%22%7dreklama
reklama

Kalendarz

Prognoza pogody

0°C
3.6km/h
1033hPa
Dane pogodowe dostarcza openweathermap.org
reklama
reklama
reklama