reklama

Edukacyjny szczyt klimatyczny

reklama
Edukacyjny szczyt klimatyczny
Forum Edukatorów Muzealnych
Kiedy: 2021-03-01
Czas trwania: 10:00 - 14:00
Koszt wstępu: bezpłatne

www.facebook.com/events/1176147529502572/

Spotkanie online liderek i liderów edukacji muzealnej
Edukacyjny szczyt klimatyczny
Termin: 1 marca 2021 r. godz. 10.00 -14.00
Link do informacji:
https://muzeumwarszawy.pl/spotkanie-online-liderek-i.../
Formularz zgłoszeniowy:
https://tiny.pl/rp68l

W muzeach oraz instytucjach ochrony dziedzictwa coraz liczniej pojawiają się inicjatywy mające na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych. Aktywności te nie są już tylko właściwe muzeom posiadającym zbiory przyrodnicze czy parki historyczne. Zmiany klimatyczne oddziałują na wszystkie muzea, a przede wszystkim na muzealną publiczność, a wszak - jak pisał Freeman Tilden - „Odwiedzających najbardziej interesuje to, co bezpośrednio dotyka ich samych”.
Edukacja muzealna ma szansę odegrać istotną rolę w kształtowaniu postaw proekologicznych zwiedzających, wykorzystując sprawdzone narzędzia interpretacji dziedzictwa i tworząc nowe narracje atrakcyjne dla współczesnych odbiorców. Edukatorzy mogą w ten sposób wpłynąć nie tylko na lepsze rozumienie wartości dziedzictwa przyrodniczego, ale i jego powiązania z dziedzictwem kulturowym.
Do udziału w kolejnym spotkaniu online liderek i liderów edukacji muzealnej zapraszamy wszystkich, którzy szukają inspiracji do muzealnych działań uwzględniających zagadnienia klimatu oraz tych, którzy chcą się podzielić doświadczeniami ze realizowanych już projektów.
W programie
Debata: Czy i jak uczyć w muzeach o klimacie?
Prowadząca: Maria Pawlak, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Historyczka, absolwentka Instytutu Historii na Uniwersytecie Warszawskim i szkoły trenerów STOP, przewodniczka miejska po Warszawie. Edukatorka pracująca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jako autorka programów edukacyjnych i trenerka współpracuje z wieloma organizacjami zajmującymi się edukacją nieformalną m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Muzeum Historii Polski, Instytutem Pileckiego, Forum Dialogu. W Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynowała projekt edukacji historycznej „Historionauci”. Obecnie pracuje w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w Dziale Edukacji, gdzie koordynuje program edukacyjny dla szkół i przedszkoli.
Panele tematyczne
Czerwony: Zarządzanie muzeum a klimat
Odpowiedzialność klimatyczna instytucji - jak być spójnym z ideami, które popularyzujemy?
Jak zorganizować program edukacyjny muzeum z najmniejszym śladem węglowym?
Zespół edukacyjny na rzecz programów klimatycznych – zarządzanie, specjalizacja, synergia.
Muzealna edukacja zdalna a jej skutki klimatyczne.
Prowadząca: Anna Mieszała, Brama Poznania ICHOT
Liderka Biura Edukacji w Poznańskim Centrum Dziedzictwa (PCD), które w 2020 roku za hasło przewodnie dla wszystkich swoich działań obrało #DziedzictwoDlaKlimatu (dziedzictwo dla klimatu). Koordynująca budowanie oferty edukacyjnej PCD z komponentem przyrodniczym, proekologicznym i związanym z ochroną klimatu. W imieniu PCD współpracuje z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym.
Zielony: Komunikacja a klimat
Jak komunikować publiczności zagadnienia dotyczące problematyki klimatycznej.
Między straszeniem a motywowaniem do działania – kształcenie postaw odpowiedzialności.
Różni odbiorcy, rożne narzędzia komunikacji o klimacie.
Skąd czerpać wiedzę o klimacie, jak wyjaśniać wątpliwości i walczyć z teoriami spiskowymi.
Klimat - dodatkowy punkt widzenia: inspiracja do tworzenia nowych propozycji edukacyjnych.
Prowadząca: Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
Ogrodniczka, eukatorka, twórczyni cieszących się popularnością warsztatów "SezoNowość" oraz autorka cyklu #SmacznePoniedzialki. Od 2019 roku kieruje Pracownią Edukacji Ogrodu Botanicznego UW. Wspólnie z zespołem współtworzy cykl działań pod wspólnym tytułem #klimatycznybotaniczny". Prywatnie mama, fascynatka roślin jadalnych i gotowania.
Niebieski: Miejsce a klimat
Wykorzystanie lokalnego potencjału do edukacji na rzecz klimatu.
Zabytek a klimat - na styku ochrony dziedzictwa a edukacji muzealnej na rzecz klimatu.
Edukacja w mieście, edukacja w naturze, edukacja na ekspozycji - różne przestrzenie, różne możliwości, wspólny temat.
Problemy globalne w skali lokalnej czyli o tym jak zmiany klimatu wpływają na nasze najbliższe otoczenie.
Prowadząca: Kinga Zuber, Muzeum Tatrzańskie
Z wykształcenia antropolożka kultury, z zawodu edukatorka muzealna, od niedawna przewodniczka tatrzańska, pracuje w Dziale Edukacji Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Prywatnie matka trójki dzieci.
Żółty panel: Tradycja z klimatem
Wykorzystanie w działaniach edukacyjnych tradycyjnych sposobów przetwarzania żywności i , recyclingu.
Wiatraki i młyny w skansenach - działania edukacyjne wokół odnawialnych źródeł energii.
Dawne techniki i tradycje - ekologia poprzez praktykę rekonstrukcyjną.
Prowadzący: dr Janusz Radwański, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Etnolingwista, kulturoznawca, adiunkt w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym obronił pracę doktorską pod tytułem Język i tożsamość regionalna elit społecznych wsi lasowiackiej. Uczestnik terenowych badań dialektologicznych i etnograficznych, m.in. Folkor rzeszowiaków,-obraz przemian, Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej i Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie.
Zapraszamy do udziału w spotkaniu
Ze względu na ograniczenia platformy Zoom, liczba miejsc na spotkaniu wynosi 80. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do wypełnienia formularza. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 21.02.2021 r.
Organizatorzy:
 Muzeum Miasta Warszawy
 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 Forum Edukatorów Muzealnych
Partnerzy:
 Brama Poznania ICHOT
 Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
 Muzeum Tatrzańskie
 Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego reklama
reklama

Kalendarz

Prognoza pogody

2°C
4.63km/h
1017hPa
Dane pogodowe dostarcza openweathermap.org
reklama
reklama
reklama
reklama