reklama

Guitar Competition Warsaw Fingerstyle Festival 2021

reklama
Guitar Competition Warsaw Fingerstyle Festival 2021
Centrum Kultury Wilanów
ul. Kolegiacka 3, Warszawa
Kiedy: 2021-09-18
Czas trwania: 08:00 - 20:00
Koszt wstępu:

Weź udział i wygraj swój koncert na największych targach gitarowych w Europie - Guitar Summit 2022!
Join the competition and play live at the biggest European guitar event - Guitar Summit 2022!
[for English version please scroll below]
PL:
Konkurs zaadresowany jest do wszystkich gitarzystów akustycznych oraz klasycznych wykonujących muzykę instrumentalną solo lub w zespołach akustycznych.
Eliminacje do konkursu odbędą się drogą internetową za pośrednictwem portalu YouTube.
Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy gitarzysta mający dostęp do sieci ma szansę zaprezentować swoje umiejętności, zdobyć bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez partnerów festiwalu oraz wystąpić na scenie w ramach Warsaw Fingerstyle Festival 2021.
Konkurs składa się z 2 etapów: I etap - eliminacje drogą internetową II etap - prezentacja utworów na żywo przed jury
Spośród zgłoszeń internetowych jury zaprosi nie więcej niż 15 wykonawców do II etapu konkursu, który będzie miał formę występów na żywo. II etap odbędzie się 18 września 2021r. przed wieczornymi koncertami gwiazd.
Termin końcowy przyjmowania zgłoszeń zostanie ogłoszony wkrótce!
Regulamin uczestnictwa w konkursie:
§1 W konkursie może wziąć udział każdy gitarzysta posługujący się gitarą akustyczną lub klasyczną.
§2 Do konkursu będą przyjmowane utwory instrumentalne na gitarę solo lub w zespołach.
§3 Warunkiem uczestnictwa jest nagranie oraz opublikowanie w serwisie YouTube utworu akustycznego będącego coverem lub własną kompozycją. Czas trwania kompozycji nie może być dłuższy niż 6 minut.
§4 W tytule utworu video musi znaleźć się dopisek "Warsaw Fingerstyle Festival 2021 Competition" oraz imię i nazwisko uczestnika.
§5 Uczestnik przesyła swoje zgłoszenie na adres mailowy: fingerstylefest@gmail.com do dnia 1 września 2021.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, miasto, wiek, nr telefonu oraz link do utworu w serwisie YouTube. W tytule należy wpisać „Konkurs Warsaw Fingerstyle Festival 2021”.
§6 Informacje o zakwalifikowaniu do II etapu zostaną rozesłane drogą mailową oraz ogłoszone na profilu festiwalowym na Facebooku w dniu 7 września 2021.
§7 Udział w I etapie konkursu jest bezpłatny. Uczestników zakwalifikowanych do II etapu prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 35 zł na numer konta 43 1240 1125 1111 0000 0344 8720
W tytule przelewu prosimy podać nazwisko uczestnika z dopiskiem - Konkurs Warsaw Fingerstyle Festival 2021 oraz przesłanie dowodu wpłaty na adres mailowy: fingerstylefest@gmail.com do dnia 15 września 2021.
§8 Jury złożone z profesjonalnych muzyków oraz osobistości z branży muzycznej wyłoni zwycięzcę konkursu oraz osoby wyróżnione.
§9 Ogłoszenie wyników odbędzie się przed wieczornymi koncertami Warsaw Fingerstyle Festival.
§10 Zwycięzca/y konkursu zaprezentuje/ą konkursowy utwór przed publicznością zaraz po ogłoszeniu wyników.
§11 Zwycięzca/y zobowiązany/i jest/są do zapłacenia podatku w wysokości 10% wartości wygranej (przy nagrodach powyżej 760 zł), zgodnie z art. 47 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§12 Koszty związane z uczestnictwem w konkursie (nocleg, wyżywienie, dojazd, ubezpieczenie) pokrywają uczestnicy.
§13 W ramach opłaty konkursowej uczestnicy konkursu mają zapewniony wstęp na koncerty Warsaw Fingerstyle Festival 2021.
§14 Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
§15 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
§16 Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy konkursu.
ENG:
Warsaw Fingerstyle Festival Contest is an open event to instrumentalists (acoustic guitar, classical guitar) of all nationalities. Everyone who plays instrumental music on acoustic or classical guitar (solo or acoustic ensemble) is invited to take part in the contest.
The eliminations will be provided through the YouTube website. The aim of the contest is to give everyone a chance to present his/her guitar skills, to win very attractive prizes founded by partners of the Festival and to perform at the Warsaw Fingerstyle Festival 2021.
The contest is organized in two parts:
1. Eliminations through the Youtube website (application deadline: Sept 1st 2021.
2. Live presentation before the jury (18nd September 2021, before the Warsaw Fingerstyle Festival)
Jury will announce 15 artists who passed the Youtube eliminations and will be invited to the live auditions in Warsaw.
Regulations:
1) Every acoustic or classical guitarist is invited to participate in the contest.
2) The sent material has to be instrumental (solo or acoustic ensemble)
3) In order to participate in the contest it is crucial to record and publish on Youtube ONE song (cover or own composition) performed live, maximum 6 minutes long.
4) The title of the song has to include a note: „Warsaw Fingerstyle Festival 2021 Competition” and name and surname of the participant.
5) The application has to be sent via e-mail: fingerstylefest@gmail.com with the information about the name, surname, city, age, telephone number and link to the performed song up to Sept 1st, 2021. Please title the e-mail: Konkurs Warsaw Fingerstyle Festival 2021.
6) The information about the qualified members will be provided via e-mail and published on the facebook profile of the festival on Sept 7th.
7) Eliminations are free. Those who pass the eliminations are obliged to sent a payment (35 PLN) on the account: 43 1240 1125 1111 0000 0344 8720, in the title of the transfer please sign "Competition Warsaw Fingerstyle Festival 2021". Please send the contribution on that e-mail: fingerstylefest@gmail.com until Sept.15th 2021.
Jury composed of professionals will choose the winner and additional awards.
9) The announcement will take place before the shows planned for the Warsaw Fingerstyle Festival.
10) The winner will be asked for performing his/her song during the Warsaw Fingerstyle Festival just after the announcement.
11) The winner is obliged to pay an income tax (in case of awards higher than 760 PLN), due to the 47 article, act 7 about income tax from physical person.
12) The participant has to cover the expenses of transport, food and hotel.reklama
reklama

Kalendarz

Prognoza pogody

18°C
7.2km/h
1019hPa
Dane pogodowe dostarcza openweathermap.org
reklama
reklama
reklama