reklama

Newsy

CEL NR 2 - ZERO GŁODU

reklama
CEL NR 2 - ZERO GŁODU
2021-02-08

Niestabilność żywieniowa już w 2014 roku dotknęła aż 23% populacji na Ziemi i wzrosła do 26% cztery lata później. Można podzielić ją na jakościową - niską wartość odżywczą posiłków w ciągu dnia, oraz ilościową, czyli brak niektórych posiłków, ich regularności. W większości krajów rozwijających się lub słabo rozwiniętych, z powodu głodu cierpi niemal każda społeczność. Najbardziej poszkodowaną grupą są dzieci, gdyż ponad 1/5 (144 miliony) poniżej piątego roku życia jest opóźniona w rozwoju właśnie przez niedobór wartości odżywczych.

Z tych powodów, do 2030 roku, United Nations ma zamiar wyeliminować każdą formę niedożywienia i zapewnić wszystkim dostęp do stabilnego systemu żywienia przez cały rok. Oprócz tego wydajność rolnictwa, jak i dochody osób utrzymujących się z niego, powinny zostać zwiększone.

Zmiany sprzyjające klimatowi i nieszkodzące środowisku naturalnemu są również niezbędne. Jedną z nich jest różnorodność genetyczna zwierząt hodowlanych i udomowionych oraz roślin uprawnych lub rozważne zarządzanie bankami nasion.

W Polsce, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, zostały wprowadzone różnorodne programy odżywiania dla dzieci. Obecnie ok. 700 tys. z nich korzysta z tych programów, jednak często mówi się, że systemy te nie są do końca skuteczne.

Zrównoważone rolnictwo, czyli produkcja bezpiecznej żywności o wysokiej jakości, w sposób, który nie niszczy środowiska, to kolejny aspekt drugiego celu w Polsce. Około 83% rolników zna to pojęcie, jednak tylko 62% widzi w nim sens i korzyści. Co więcej, technologie ułatwiające zrealizowanie tych założeń, aktualne dane i badania, powinny być dostępne właśnie dla producentów żywności.

Rząd kontynuuje wprowadzanie programów i inicjatyw mających przyczynić się do poprawy sytuacji niedożywienia i zrównoważonego rolnictwa w Polsce. Jednym z nich jest nowy system regulacji w gospodarowaniu gruntami rolnymi, a także wsparcie w hodowli roślin kluczowych dla polskiego rolnictwa.

Kolejnym przykładem jest program Grupy Azoty “Grunt to wiedza”, którego celem jest rozpowszechnianie i informowanie o zasadach racjonalnego nawożenia tak, aby wpływ na środowisko był jak najmniejszy.

Fundacja WWF również przyczynia się do osiągnięcia drugiego celu, poprzez cykl warsztatów dla doradców rolniczych pt. “Rolnictwo przyjazne Morzu Bałtyckiemu”. Podczas tych spotkań, eksperci przedstawiają m.in. metody ograniczania strat związków azotu i fosforu z gospodarstw rolnych, które zanieczyszczają wody.

Pandemia coronawirusa, razem z konfliktami zbrojnymi oraz zmianami klimatycznymi, to kolejne zagrożenia dla systemów żywieniowych na całym świecie. Najbardziej dotknięci kryzysem zostali mali producenci żywności, którzy stanowią od 40% do 85% wszystkich hodowców w rozwijających się regionach.

Poniżej linki do innych inicjatyw i programów wprowadzanych w Polsce w celu osiągnięcia celu nr 2:
https://kampania17celow.pl/transformacja-zywieniowa-i-kampania-act-for-food/
https://kampania17celow.pl/tesco/
http://www.sklepbezpudla.pl

Joanna Krydareklama
reklama

Kalendarz

Prognoza pogody

2°C
4.63km/h
1017hPa
Dane pogodowe dostarcza openweathermap.org
reklama
reklama
reklama