reklama

Newsy

CEL NR 5 - RÓWNOŚĆ PŁCI

reklama
CEL NR 5 - RÓWNOŚĆ PŁCI
2021-03-01

Równością płci jest określany stan, w którym taką samą wartość społeczną, prawa i obowiązki przypisuje się zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Spełnienie tego celu zrównoważonego rozwoju jest bardzo trudne do osiągnięcia w każdym kraju, ale sytuacja stopniowo się poprawia, co pokazuje przykład zmniejszającej się liczby dziewczynek zmuszanych do wczesnego małżeństwa. Więcej kobiet obejmuje również wysokie stanowiska w rządach i największych firmach.

Aby przyspieszyć ten proces, United Nations w swoim piątym celu zakłada przede wszystkim wyeliminowanie dyskryminacji i wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Co więcej, zapewnienie powszechnego dostępu do ochrony zdrowia i zakończenie krzywdzących praktyk (np. małżeństwa dzieci) również zostało uwzględnione w założeniach. Kobiety powinny mieć także równe szanse w uczestniczeniu w podejmowaniu decyzji rangi krajowej i światowej, zarówno w obszarach ekonomii, polityce, jak i w życiu publicznym.

W Polsce różnica między zatrudnieniem kobiet a mężczyzn wynosi ok. 12% i utrzymuje się na tym poziomie od 2013 roku. Odsetek pracujących kobiet jest niższy od średniej UE. W przypadku wynagrodzeń, Polska zaskakująco dobrze radzi sobie z ich wyrównywaniem, ponieważ różnica płac mężczyzn i kobiet jest o ponad połowę niższa niż w Unii Europejskiej. Jedno z badań wykazało, że według aż 26% uczestników sondażu, kobiety wyolbrzymiają temat gwałtów, a 28% - że to kobiety często prowokują przemoc. Te statystyki są naprawdę przerażające i przedstawiają się jeszcze gorzej niż średnia UE. Inny raport pokazuje, że najbardziej wpływającymi na sukces zawodowy kobiet aspektami są: warunki w miejscu pracy, liczba dzieci w rodzinie oraz wykształcenie.

Jednym z projektów rządowych przewidzianych na rok 2014-2020 był “Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” i zajmował się m.in. edukacją społeczną, ochroną i pomocą osobom dotkniętym przemocą rodzinną. W Polsce dostępna jest także “Niebieska Linia”, czyli telefon przeznaczony dla ofiar przemocy domowej. Następny program polityki rodzinnej to zapewnienie opieki małym dzieciom i podniesienie poziomu jakości edukacji tak, aby rodzice mogli kontynuować swoją karierę zawodową. W kolejnych latach promowany będzie elastyczny sposób pracy i zostaną wprowadzone odpowiednie warunki do powrotu kobiet na rynek pracy.

Największym ryzykiem dla kobiet, spowodowanym przez pandemię, jest znaczący wzrost przemocy, zarówno fizycznej, psychicznej, jak i seksualnej. Statystyki pokazują, że w niektórych krajach wzrosła ona aż o 30%. Oprócz tego, podczas pracy zdalnej, na kobiety spadło więcej domowych obowiązków, a już wcześniej spędzały one średnio 3 razy więcej czasu od mężczyzn na samej pracy w domu.

Linki to innych działań w celu osiągnięcia celu nr 5:
https://womanupdate.org
https://herimpact.co

Joanna Krydareklama
reklama

Kalendarz

Prognoza pogody

2°C
4.63km/h
1017hPa
Dane pogodowe dostarcza openweathermap.org
reklama
reklama
reklama
reklama