reklama

Newsy

CEL NR 7 - DOSTĘPNA I CZYSTA ENERGIA

reklama
CEL NR 7 - DOSTĘPNA I CZYSTA ENERGIA
2021-03-15

Z biegiem czasu zwiększa się świadomość o konsumpcji energii i domostwa coraz chętniej wymieniają swoje urządzenia na bardziej ekologiczne zamienniki. Te działania są jednak zdecydowanie niewystarczające, a energia nadal w większości domów i zakładów jest pozyskiwana z nieodnawialnych źródeł. Jedynie 17% światowej energii jest odnawialna. Wygląda również na to, że w ostatnich latach, proces polepszania tej sytuacji zatrzymał się. W 2017 roku wydajność energii miała zostać zwiększona o 3%, a udało się tylko o 1,7%. Aby rozwiązać ten problem, United Nations, w swoim siódmym celu zrównoważonego rozwoju, proponuje zapewnienie szerokiego dostępu do nowoczesnych i tanich usług powiązanych z energią. Co więcej, do 2030 roku, przewidziane jest zwiększenie ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.

W 2015 roku polskie gospodarstwa domowe zostały uznane za największego konsumenta energii w naszym kraju, a przemysł i transport były kolejne na liście. Udział węgla kamiennego i brunatnego w ogólnym zużyciu zmniejszył się o około 9 procent do 2000 roku. Jednak ten sposób pozyskiwania energii nadal przeważa połowę całkowitego zużycia. Na szczęście, od kilkunastu lat można zauważyć w Polsce stały wzrost użycia źródeł odnawialnych. W tym sposobie najwięcej wykorzystuje się kolejno: biopaliwa, energię wiatru, biogaz oraz energię wody.

Jednym z projektów przybliżających polską gospodarkę energetyczną do spełnienia założeń celu siódmego jest “Rynek mocy”. Zakłada on wdrażanie strategii i mechanizmów, które zapewnią stabilność dostaw energii do domów oraz dla przemysłu. Następnie, “Program polskiej energetyki jądrowej” dąży do zmniejszenie negatywnego wpływu energetyki na środowisko naturalne oraz do dywersyfikacji źródeł pozyskiwania. Proponuje on także budowę i rozwój ośrodków naukowo-badawczych. Projekt systemu wspólnego handlu gazem przez państwa europejskie opisuje “Hub gazowy”. Ma on ułatwić przerył i sprzedaż tego źródła energii przez Polskę. Kolejną ważną zmianą jest restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego, która obejmuje warunki sprzyjające tworzeniu efektywnego i nowoczesnego wydobycia. Co więcej, w Polsce dąży się do jak najlepszego wykorzystania potencjału geotermalnego. Ta inicjatywa zakłada promowanie oraz rozwój tego typu energetyki odnawialnej.

Pandemia COVID-19 znacząco przyczyniła się do powiększenia już i tak ogromnej liczby osób, które nie posiadają elektryczności w swoim domu (789 milionów). Ponadto, w niektórych rozwijających się krajach, 25% placówek opieki zdrowotnej boryka się z problemem braku elektryfikacji. Przystępna cenowo, niezawodna oraz solidna energia jest niezbędna do odpowiedniego funkcjonowania tego typu miejsc, szczególnie w czasach, gdy opieka medyczna odgrywa tak ważną rolę.

Poniżej linki do innych projektów oraz inicjatyw:
https://gozwpraktyce.pl
https://kampania17celow.pl/wp-content/uploads/2018/05/rekopol-wplyw-biznesu-na-srodowisko.pdf

Joanna Krydareklama
reklama

Kalendarz

Prognoza pogody

2°C
4.63km/h
1017hPa
Dane pogodowe dostarcza openweathermap.org
reklama
reklama
reklama
reklama