reklama

Newsy

CEL NR 8 - GODNA PRACA I WZROST GOSPODARCZY

reklama
CEL NR 8 - GODNA PRACA I WZROST GOSPODARCZY
2021-03-22

Zrównoważony i stabilny wzrost gospodarczy pełni ogromną rolę w prawidłowym rozwoju każdego państwa. Zatrudnienie powinno być dostępne dla każdego, ale być przy tym godne i produktywne. Z tych powodów, United Nations, w swoim ósmym celu chce możliwie jak najbardziej podwyższyć poziom wydajności gospodarczej, na przykład poprzez modernizację, czy wprowadzanie licznych innowacji. Nacisk jest także kładziony na rozwój mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, co może być osiągnięte dzięki dostępowi do usług finansowych. Zakłada się również, że do 2030 roku, wszystkim kobietom i mężczyznom, także z niepełnosprawnościami, zapewni się godną pracę. Kolejnym ważnym celem jest ochrona praw pracowniczych oraz stwarzanie odpowiedniego środowiska pracy, szczególnie dla osób z niepewnym zatrudnieniem. Ostatnim, niezwykle ważnym założeniem, jest całkowite wyeliminowanie przymusowej pracy we wszelkich formach - niewolnictwa i handlu ludźmi.

W Polsce, według raportu NBP, pomimo tego, że poziom innowacyjności gospodarki jest niski, w ciągu ostatnich 25 lat, wzrost gospodarczy był dość szybki. Statystyki wyglądały w ten sposób, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, czy wzroście ilości dobrze wykształconych pracowników. Komisja Europejska zauważyła również, że populacja pracujących wzrosła (głównie u mężczyzn), a stopa bezrobocia znacząco spadła. W 2016 roku, 40% osób niepracujących było w wieku produkcyjnym, a przyczynami bezrobocia były zazwyczaj: choroba, obowiązki rodzinne oraz kontynuacja nauki i uzupełnianie potrzebnych kwalifikacji.

Wiele projektów jest stwarzanych oraz wprowadzanych w celu osiągnięcia wcześniej wymienionych założeń w Polsce. Jednym z nich jest “Polityka Nowej Szansy”, czyli system wsparcia dla przedsiębiorstw doświadczających trudności finansowych. Ten projekt przewiduje opracowywanie mechanizmów przeciwdziałającym upadkom firm, a także pozwalającym na ponowny start takich instytucji. Podobnym projektem jest “Start in Poland”, który ułatwia rozwój startupów na wszystkich etapach ich rozwoju. Kolejna inicjatywa wspomaga aktywizację zawodową rolników w celu spełnienia potrzeb pozarolniczego rynku pracy. “Nowe szanse na wsi” wykorzystuje środki finansowe polityki spójności oraz krajowe instrumenty rynku pracy. Następnym przykładem inicjatywy jest “Standard Minimum Programu Etycznego”, który dąży do stworzenia programu etycznego we wszystkich organizacjach, niezależnie od ich wielkości.

Podczas pandemii ponad 1.5 miliarda osób zatrudnionych w nieoficjalnych miejscach pracy, mierzy się z ryzykiem całkowitego utracenia środków utrzymania. Kolejnymi przyczynami wzrostu bezrobocia są trudności i problemy dotykające sektor turystyki. Statystyki pokazują, że w drugim kwartale 2020 roku, COVID-19 był powodem utraty pracy przez ponad 400 milinów osób.
Wszystkie te czynniki, skutkują najgorszą ekonomiczną recesją (od Wielkiej Depresji), która dotyka wszystkich, niezależnie od kraju zamieszkania, czy jakości życia.

Poniżej linki do innych programów oraz inicjatyw przybliżających spełnienie założeń celu ósmego:
https://sdgs.un.org/topics/green-economy
https://sdgs.un.org/topics/sustainable-tourism 

Joanna Krydareklama
reklama

Kalendarz

Prognoza pogody

2°C
4.63km/h
1017hPa
Dane pogodowe dostarcza openweathermap.org
reklama
reklama
reklama
reklama