reklama

Newsy

CEL NR 9 - PRZEMYSŁ, INFRASTRUKTURA, INNOWACYJNOŚĆ

reklama
CEL NR 9 - PRZEMYSŁ, INFRASTRUKTURA, INNOWACYJNOŚĆ
2021-03-29

Kolejny cel zaproponowany przez United Nations mówi o tym, że zrównoważona industrializacja jest niezbędna w szybkim oraz intensywnym rozwoju gospodarki, szczególnie w biedniejszych krajach. Infrastruktura powinna być także niezawodna i odporna tak, aby mogła przyczyniać się do dobrobytu mieszkańców. Oprócz powyższych założeń, United Nations chce do 2030 roku również promować zatrudnienie w przemyśle, a w krajach słabo rozwiniętych, nawet je podwoić. Co więcej, małe przedsiębiorstwa powinny mieć większy dostęp do usług finansowych, w celu efektywnego funkcjonowania na rynku. Nowe technologie będą także wprowadzane do sektora przemysłu, a badania naukowe promowane poprzez zwiększenie liczby pracowników w placówkach badawczych.

Władze polskich miast coraz częściej wprowadzają inicjatywy pozytywnie wpływające na jakoś życia i pracy w środowisku miejskim. Jest to możliwe dzięki ponad 82 miliardom euro, które Polska, jako największy beneficjent Unii Europejskiej, dostała od 2014 roku. Główne wykorzystanie tej sumy to wspieranie infrastruktury drogowej i kolejowej, a także sfinansowanie projektów z obszaru gospodarki niskoemisyjnej. Według Komisji Europejskiej, polska gospodarka jest w dobrym stanie, jednak obszary energii odnawialnej, a także inwestycji w rozwój i badania, wymagają poprawy. Stan powietrza w Polsce jest niestety najgorzej oceniany pośród krajów Europy, co również pokazuje potrzebę natychmiastowej reformy. Aby osiągnąć te cele, według raportu Poland 2025: Europe’s New Growth Engine, sektory gospodarki o dużem potencjale muszą być najbardziej rozwijane, nowe technologie wprowadzane, a niekorzystne wpływy demograficzne - zatrzymywane.

Przykładem projektów przybliżających Polskę do osiągnięcia celu 9 jest wprowadzanie nowej polityki przemysłowej. Oznacza to, że potrzeby i bariery rynku przemysłowego zostaną zidentyfikowane, a państwo zapewni niezbędne narzędzia do jego rozwoju. Następnie, “Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” obejmuje skończenie budowy najistotniejszych dróg ekspresowych, autostrad oraz obwodnic. Ten program zakłada również inwestycje podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kolejną inicjatywą jest “Ekologiczny Transport”, czyli promowanie transportu niskoemisyjnego, także publicznego, oraz rozwój infrastruktury tego typu transportu do 2030 roku. Inną koncepcją również z dziedziny ekologii jest “Program Ekobudownictwo”, który zapewnia przygotowanie i wdrażanie produktów budownictwa ekologicznego, biorąc przy tym pod uwagę ich efektywność.

Przed 2020 rokiem, zatrudnienie w przemyśle, a szczególnie w fabrykach i zakładach, stopniowo spadało. Pandemia COVID-19 sprawiła, że ten sektor znalazł się nagle w kryzysowej sytuacji. Aby ją zwalczać, małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia finansowego od władz krajów. Jedynie 35% tych branż ma dostęp do takich usług w krajach rozwijających się. Kolejnym przemysłem, który bardzo ucierpiał, jest lotnictwo. Mówi się, że ten przemysł znalazł się w największym kryzysie od początku jego stworzenia. Udowadniają to statystyki, które pokazują, że od stycznia do maja 2020 roku, liczby pasażerów zmniejszyła się aż o 51%.

Poniżej linki do innych programów, przybliżających nas do spełnienia celu 9:
https://sdgs.un.org/news/conscious-fashion-and-lifestyle-action-network-25073
https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/2537IDR2018_FULL_REPORT_1.pdf

Joanna Krydareklama
reklama

Kalendarz

Prognoza pogody

2°C
4.63km/h
1017hPa
Dane pogodowe dostarcza openweathermap.org
reklama
reklama
reklama
reklama