reklama

Newsy

MUZEUM ZA ZŁOTÓWKĘ

reklama
MUZEUM ZA ZŁOTÓWKĘ
2021-11-08

Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego bierze udział w projekcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura dostępna. Muzeum za złotówkę. Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie dostępu do kultury i dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

W ramach programu, do końca grudnia 2021 r. zapraszamy do naszego Muzeum dzieci i młodzież do 26 roku życia z biletami za symboliczną złotówkę.

Dodatkowo w ramach programu Kultura dostępna przeprowadzone zostanie 30 nieodpłatnych lekcji muzealnych, przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, a także grup przedszkolnych. Autorskie, kreatywne zajęcia prowadzone są w Mt 5,14 przez wykwalifikowanych, pełnych pasji muzealnych edukatorów. Tematyka lekcji dostosowana do wieku słuchaczy oraz – w przypadku osób niepełnosprawnych – możliwości odbiorców.

Kultura dostępna to program wdrażany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego realizacja ma na celu intensyfikowanie i poszerzanie wachlarza inicjatyw ograniczających przeszkody w dostępie do kultury oraz uświadamiających potrzebę uczestnictwa w niej, co stało się celem strategicznych działań Ministerstwa. Kultura dostępna to zebrane w kompletny katalog działania resortu, podległych mu instytucji oraz samorządowych instytucji kultury. Inicjatywy są kierowane do różnych grup społecznych, przede wszystkim osób, które z różnych względów (problemy zdrowotne, niskie dochody, wiek, miejsce zamieszkania) mają problemy z uczestniczeniem w życiu kulturalnym.

Więcej informacji na temat programu Kultura dostępna można znaleźć na stronach Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uprzejmie przypominamy, że Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego dołączyło także do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.
reklama

Kalendarz

Prognoza pogody

2°C
2.06km/h
998hPa
Dane pogodowe dostarcza openweathermap.org
reklama
reklama
reklama