reklama

Newsy

ZIMA W MIEŚCIE 2022

reklama
ZIMA W MIEŚCIE 2022
2022-01-03

Ruszają zapisy w ramach warszawskiej akcji „Zima w Mieście 2022”. Jak co roku, w okresie ferii, uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy będą miały zapewnione opiekę oraz zajęcia dostosowane do sytuacji epidemicznej.

Zapisy przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 30 grudnia 2021 r. od godziny 8:00 i potrwają do 11 stycznia 2022 r. Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 12 stycznia 2022 r. o godzinie 16:00.

Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej preferowanych). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 13 stycznia 2022 r. od godziny 8:00 do 19 stycznia 2022 r. do godziny 12:00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl(otwiera się w nowej karcie). Opisane są tam również zasady postępowania rekrutacyjnego do szkół oraz placówek specjalnych.

Feryjne Placówki Edukacyjne
W tym roku „Zima w Mieście” będzie się odbywać w 82 szkołach ogólnodostępnych oraz w 8 szkołach specjalnych, które będą pełnić rolę Feryjnych Placówek Edukacyjnych. Podobnie jak w minionych latach będą one otwarte w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w stolicy. Grupa uczestników akcji nie może przekraczać 15 osób (w przypadku dzieci do 10 roku życia oraz grupy mieszanej) lub 20 osób (dzieci powyżej 10 roku życia).

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki, w tym jeden ciepły, oraz 35 zł dziennie za opiekę. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas akcji zwolnione są dzieci korzystające w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat podczas akcji jest przedłożenie zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Ograniczenia pandemiczne
Program akcji „Zima w Mieście” będzie realizowany zgodnie z ograniczeniami, nakazami i zakazami, wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym „Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022”. Zgodnie z tymi zaleceniami m.in.:

ograniczone do niezbędnego minimum będzie przebywanie w FPE osób z zewnątrz,
ograniczony będzie kontakt z osobami postronnymi,
minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu będzie nie mniejsza niż 3,5 mkw. na 1 osobę,
przebywanie w miejscach ogólnodostępnych, w tym typowych dla wypoczynku zimowego, będzie odbywać się z ograniczonym bezpośrednim kontaktem z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy,
dla osób zatrudnionych podczas wypoczynku, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zrobili, zapewnione będą indywidualne środki ochrony osobistej, w tym maseczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk.
W Feryjnych Placówkach Edukacyjnych, w miarę możliwości, zostaną zorganizowane zajęcia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne, artystyczne, jednakże z uwagi na sytuację pandemiczną, będą one animowane przez wychowawców zatrudnionych w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych.

Wśród współorganizatorów tegorocznej akcji znaleźli się m.in.: Centrum Nauki Kopernik, Miejski Ogród Zoologiczny, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN czy Muzeum Fryderyka Chopina. W tych instytucjach dzieci bezpłatnie skorzystają z oferowanych tam atrakcji.

Feryjne Punkty Zajęć Specjalistycznych
Jak co roku w domach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej, ogrodach jordanowskich, Ośrodkach Sportu i Rekreacji czy bibliotekach zostanie przygotowana oferta zajęć specjalistycznych. Oferta ta przeznaczona będzie zarówno dla grup zorganizowanych, jak i uczestników indywidualnych.

---

źródło tekstu i grafiki - https://um.warszawa.pl/-/ruszaja-zapisy-na-%E2%80%9Ezime-w-miesciereklama
reklama

Kalendarz

Prognoza pogody

23°C
4.12km/h
1003hPa
Dane pogodowe dostarcza openweathermap.org
reklama
reklama
reklama
reklama