reklama

Newsy

Objawy autyzmu u dzieci. Diagnostyka i wsparcie terapeutyczne.

reklama
Objawy autyzmu u dzieci. Diagnostyka i wsparcie terapeutyczne.
2023-07-11

Czasem podczas przyglądania się temu jak nasze maluchy rosną, zaczynamy zastanawiać się czy ich rozwój przebiega prawidłowo. To nasz naturalny, rodzicielski odruch wynikający z faktu, że chcemy jak najlepiej dla swoich dzieci. Chcemy w porę zareagować na ewentualne różnice rozwojowe, by odpowiednio wesprzeć nasze dzieci.

Chcielibyśmy w pigułce przybliżyć kilka faktów o nienormatywnym rozwoju, w jaki wpisuje się zaburzenie ze spektrum autyzmu. Zazwyczaj objawy te ujawniają się w pierwszych trzech latach życia. Warto jednak podkreślić, że zaburzenia ze spektrum autyzmu mogą przybierać bardzo zróżnicowaną postać w zależności od konstelacji objawów oraz współwystępowania innych trudności, takich jak deficyty w obszarze funkcjonowania intelektualnego.

Zachowania lub ich brak, które powinny zwrócić uwagę opiekuna, to:

- deficyty w sferze komunikacji niewerbalnej, np. nieadekwatny kontakt wzrokowy, ograniczona mimika, niekorzystanie z gestów w celu przekazania informacji, nieodwzajemnianie uśmiechu
- brak zainteresowania innymi dziećmi, niedążenie do kontaktu, silna preferencja samotnego spędzania czasu
- niereagowanie na swoje imię
- reagowanie obojętnością na zmianę opiekuna
- brak lub słaby rozwój mowy
- duże trudności lub brak chęci do podtrzymywania kontaktu/rozmowy,
- brak inicjacji kontaktu/rozmowy
- echolalia - stereotypowe powtarzanie pewnym grup wyrazów, zwrotów, tekstów piosenek
- nietypowa intonacja, tempo, rytm mowy
- trudności z używaniem zaimków osobowych
- brak uwzględniania perspektywy rozmówcy
- nieumiejętność w rozpoznawaniu emocji u innej osoby
- brak wykorzystywania kontekstu do interpretowania wypowiedzi
- stereotypowa zabawa - niechęć do dodawania nowych spontanicznych elementów, silna niechęć do zabawy „na niby"
- brak naśladowania zabawy prezentowanej przez kogoś innego
- specyficzne zainteresowania (np. nadmierne skupianie się na literach lub cyfrach, zapamiętywanie dat, rozkładów jazdy, życiorysy noblistów)
- silne przywiązanie do rytuałów i powtarzalności, np. naleganie na to by zawsze poruszać się tą samą trasą
- odczuwanie silnego stresu z powodu drobnych zmian
- trudność z przechodzeniem z jednej aktywności do kolejnej
- sztywne przestrzeganie reguł
- stereotypia ruchowe (np. klaskanie, kołysanie się, kręcenie, trzepotanie rękami)
- preferowanie tego samego pożywienia, niechęć do próbowania nowych rzeczy
- niezwykłe zainteresowanie sensoryczną charakterystyką środowiska
- niewrażliwość lub nadwrażliwość sensoryczna (np. na ból/gorąco/zimno, zapachy, faktury)

Wystąpienie pojedynczego objawu niekoniecznie musi oznaczać, że dziecko rozwija się w sposób nienormatywny. Jednakże jeśli obserwujesz zespół stworzony z wyżej wymienionych objawów, warto umówić się na spotkanie ze specjalistą, by sprawdzić czy przejawiane cechy osiągają kliniczne natężenie, a co za tym idzie rozważyć diagnozę dziecka a przede wszystkim danie mu możliwości nabywania nowych umiejętności pod okiem uważnych i ciepłych specjalistów.

Interdyscyplinarny zespół diagnostyczno - terapeutyczny w Kids Care jest jedną z niewielu placówek, która zapewnia całkowitą diagnostykę autyzmu - rozpoczynając od rzetelnej diagnozy neurologopedycznej, psychologicznej, sensorycznej oraz pedagogicznej .
https://agnieszkastefaniakszolyga.pl/onas/

Kids Care proponuje badanie najrzetelniejszym narzędziem - złotym standardem diagnozowania autyzmu na świecie - Ados-2.
https://agnieszkastefaniakszolyga.pl/ados-2/

Dajemy wsparcie w postaci indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych z neurologopedą, psychologiem, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą karmienia, pedagogiem specjalnym i fizjoterapeutą.
https://agnieszkastefaniakszolyga.pl/oferta/

Kids Care to :

  • Uważność - Pełne angażowanie w proces terapeutyczny.
  • Relacja - Stworzenie więzi, w której dziecko jest bezpieczne, dostrzeżone, ukojone i pewne.
  • Komunikacja - Charakteryzująca się responsywnością, zauważaniem i akceptowaniem uczuć oraz emocji

Holistyczne podejście do dzieci i młodzieży

Zapraszamy do kontaktu – tu dzieci dostaną to, czego najbardziej potrzebują.

Agnieszka Stefaniak-Szołyga

https://agnieszkastefaniakszolyga.pl/kontak/

Telefon : 600 923 353
Mail : agnieszkastefaniakszolyga@gmail.com
Syta 120 lok 5, I piętro, Warszawa
Wilanów Zawady

artykuł sponsorowany
reklama

Kalendarz

Prognoza pogody

16°C
7.72km/h
1011hPa
Dane pogodowe dostarcza openweathermap.org
reklama
reklama
reklama
reklama